Sagsbehandler

​Metode

Metodens systematik

Vi arbejder ud fra serviceloven § 107/§108, midlertidigt/langvarigt ophold for voksne med en psykiatrisk diagnose.

Der arbejdes ud fra et helhedssyn på den enkelte beboere, hvor fokus er på ressourcer, udvikling, nærvær og anerkendelse.

Beboerne får støtte til at skabe en tilværelse med en så høj grad af livskvalitet som muligt for den enkelte.

Dette suppleres med fokus på udviklingsmuligheder afspejles af den enkelte beboers ressourcer og ønsker, under hensyntagen til dennes sindslidelse.

Der fokuseres på at skabe forudsigelighed og struktur ved planlægningen og ved indarbejdelse af rutiner,

således at dette på sigt kan blive en naturlig del, af den enkeltes beboers hverdag.​

Metodens redskaber:

D.S.I. Børsholt tager udgangspunkt i den enkelte beboers kompetencer og behov.

ADL (almindelig daglig livsførelse) er den primære metode i hverdagen, som bl.a. indebærer rengøring af værelse/lejlighed, tøjvask, oprydning, indkøb og madlavning. Der ud over hjælper beboerne med støvsugning af fællesarealer.

Af andre opgaver kan nævnes pasning af dyrehold, græsslåning, drivhusdyrkning, kløve brænde og almindelig oprydning i ude områderne. Alt sammen i samarbejde med personale.

Formålet

Målet med opgaverne er bl.a. at skabe en hverdag med indhold, holde fast i en normal døgnrytme, skabe lysten til at tage ansvar, at tage del i et fællesskab, hvor alle har værdi og er ligeværdige.

At medvirke til at voksne mennesker med funktionsnedsættelse grundet psykisk sårbarhed, støttes til at udvikle og/eller fastholde en positiv livskvalitet, psykiske, fysiske og sociale funktioner, samt egen identitet via individuelle udviklingsforløb.

Vi arbejder på en struktur der synliggør hverdagens opgaver, dette gør dagen overskuelig og forudsigelig. Vi ligger vægt på fastholdelse af aftaler, både mellem beboer og personale, som er et arbejdsredskab i den pædagogiske tilgang til hverdagen.

​​At forholde sig til virkeligheden, skabe sygdomserkendelse og der igennem se sine muligheder og begrænsninger.

Der er en forventning om, og arbejdes hen imod, at beboeren på sigt kan flytte i egen bolig, med eller uden støtte.​

Ved at tage på udenlandsrejser giver vi beboere mulighed for at udvikle sociale kompetencer og personalet har samtidig mulighed for, at lære beboerne at kende på en anderledes måde end i hverdagen .​

Måden hvorpå mål og delmål fastsættes for indsatsen:

Udfra lovpligtig handleplan og serviceloven, fastsættes i samarbejde med sagsbehandler, beboeren og personale (kontaktperson), hvilke mål og fremtidsperspektiver der skal arbejdes ud fra.

Der ud over laver personale en rammeplan for den enkelte beboere som evalueres til hvert personale møde én gang mdr.

Vi møder beboeren i nærmeste udviklingszone og tager udgangspunkt i evt. medfølgende skriftlig materiale, og samtidig drager vi vores egne erfaringer. Vi byder evt. ny beboer velkommen på en sådan måde, at han/hun oplever det som en ny start, i stedet for oplevelsen af et andet sted og bo.

Metodens effekt:

Effekten af metoden og opholdet på D.S.I. Børsholt synliggøres gennem handleplansmøde, statusrapport, samtaler med beboer, samarbejde med pårørende og andre samarbejdspartnere.​

Kontakt

Den Selvejende Institution Børsholt

Børsholtvej 41, Tolne 

9870 Sindal

Telefon: ​98 93 04 02

​CVR: 25515447

Åbningstider

​D.S.I. Børsholt er døgnbemandet og har åbent 365 dage om året.

Kontakt : Brittha Mose​